Gmina Brzostek
Powróć do: Gmina Brzostek

Honorowi Obywatele

 Ozdnaczenie Honorowy Obywatel Gminy Brzostek

 

 

Tytuł Honorowego Obywatela, nadawany jest przez władze miasta na wniosek odpowiedniego organu opiniującego, zazwyczaj zwanego kapitułą honorową. To dowód uznania indywidualnych zasług Obywateli dla gminy, jej rozwoju, mających wkład w promowanie i popularyzację wiedzy o niej w kraju i za granicą,  jej historii oraz innych dziedzin życia publicznego.

Dotychczas,  tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brzostek uzyskały trzy osoby. 

 

 

 

  • Bogdan Stanaszek (ur. w Brzostku 5 lipca 1966r.)

Honorowy Obywatel Gminy Brzostek od maja 1999 roku.

Uchwała Rady Gminy w Brzostku nr IX/89/99 z dnia 27 maja 1999 roku.

Tytuł nadano w uznaniu za zasługi w upowszechnianiu historii i piękna Ziemi Brzosteckiej.

 

Uzyskawszy maturę w 1985 roku,  wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie w 1991 roku przyjął święcenia kapłańskie, zostając wikariuszem w diecezji sandomierskiej.  Po rocznym wikariacie rozpoczął studia w  Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zwieńczone w 1997 roku pracą doktorską. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 na KUL, a następnie w 2010 roku tytuł profesora nauk humanistycznych.

Dyrektor Archiwum Diecezjalnego  w Sandomierzu w latach 1995-2005, a od 1997 do 1999 pełnił funkcję dyrektora Sandomierskiego oddziału tygodnika „Gość Niedzielny”. W 1998 został wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym  w Sandomierzu. Zatrudniony był również w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL. Był Dyrektorem  Instytutu Historii na Wydziale  Historii i Dziedzictwa Kulturowego UP JPII w latach 2009-2012.

Specjalizując się w stosunkach państwo-kościół w XX w. i historii regionalnej podjął badania nad represjami władz komunistycznych  wobec społeczeństwa w czasie PRL. W latach 2006-2007 Członek Kościelnej Komisji Historycznej powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski, której głównym zadaniem było badanie dokumentów Służby Bezpieczeństwa dotyczących inwigilacji Kościoła.

Autor i współautor licznych publikacji historycznych między innymi „Brzostek i Okolice”, „Parafia Brzostek w latach 1918-1939”,  „Roczniki Brzosteckie” wydane w latach: 1:1993; 2:1994; 3:1997; 4:1998; 5:1999-2001”. Twórca lokalnych stowarzyszeń, czasopism, wydawnictw, autor wielu inicjatyw kulturalnych. W 1983r.  zainicjował utworzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej.  Pierwszy redaktor oraz założyciel lokalnej gazety „Wiadomości Brzosteckie” (1990r.). Jego największym marzeniem było odzyskanie przez Brzostek praw miejskich, które uskuteczniło się w 1 stycznia 2009 roku.

 

 --------------------------------------------------------------

 

Ksiądz Jan Cebulak
 

  • Jan Cebulak (ur.12 maja 1952 w Łańcucie zm. 13.04.2016r.)

Honorowy Obywatel Gminy Brzostek od  sierpnia 2012 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Brzostku nr XIX/134/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

Tytuł nadano za zasługi dla Ziemi Brzosteckiej, wsparcie duchowe, działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni (1972r).  W latach 1972-1978  podjął studia w  Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, a  w roku 1978 w Przemyślu uzyskał święcenia kapłańskie, zostając wikariuszem w  Krzywczy, później w miejscowościach  Białobrzegi, Tarnowiec, Nowy Łupków, Cieklin. W 1987 roku został proboszczem w miejscowości Kąty, a od 2002 roku w Brzostku, gdzie pozostał do śmierci w roku 2016.

 W roku 2000 obronił doktorat  na Chrześcijańskim Seminarium Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z jego inicjatywy na terenie Brzostku zostało zrealizowanych kilka projektów, które korzystnie wpłynęły na wizerunek miasteczka. Były to między innymi:

  • projekt „Leonardus-rewaloryzacja historycznego zespołu sakralno-plebańskiego w Brzostku” efektem, którego został odrestaurowany kościół parafialny oraz jego najbliższe otoczenie.
  • remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie odbywają się zajęcia terapeutyczne osób niepełnosprawnych. Zaadaptowano poddasze na dodatkowe pomieszczenia świetlicy oraz gabinety. Wyposażone i uruchomione zostały nowe pracownie między innymi pracownia hipoterapeutyczna,  z której mogą korzystać niepełnosprawne dzieci.
  •  inicjator budowy Żywego Pomnika Jana Pawła II w postaci obiektu, w którym godnie będą mogły spędzać starość osoby samotne, schorowane. W 2010 roku na parterze tego obiektu powstał Środowiskowy Dom  Samopomocy, uruchomiony przez stowarzyszenie „Nieść nadzieję” utworzone przez Ks. Proboszcza Jana Cebulaka.

 

 --------------------------------------------------------------

 

  •  Maria Nowakowska 

Honorowy Obywatel Gminy Brzostek od  czerwca 2021 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Brzostku nr XXXII/293/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku.

Tytuł nadano za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i za całokształt dorobku. 

 

Pani Maria to absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1971) stopień doktora uzyskała w 1977, habilitowała się w 1985r., natomiast tytuł profesora otrzymała w 1992r.

 Odbyła staż naukowy w Department of Chemistry University Toronto, kontynuując współpracę jako visiting professor w latach 1990-2004. Ściśle związana z Uniwersytetem Jagiellońskim jako między innymi prorektor ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej, dziekan, następnie prodziekan Wydziału Chemii,  od  2002 profesor zwyczajny. Obecnie, kieruje również Zakładem Chemii Fizycznej i Elektrochemii oraz Zespołem Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.    

 Jej dorobek naukowy to ponad 250 publikacji naukowych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych oraz współtworzenie 21 patentów. To także uczestnictwo w licznych stowarzyszeniach oraz pełnienie wielu funkcji dostępnych jedynie dla wybitnych, światowych naukowców. Trzykrotnie zaproszona przez Komitet Noblowski do nominowania kandydatów do nagrody Nobla. 

W 2021 roku razem z 61 pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazła się na liście TOP 2% najlepszych naukowców na świecie. Ranking został opracowany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies. Ocenia on cały dorobek naukowy poszczególnych uczonych według indeksu bibliometrycznego.

Te oraz inne liczne wyróżnienia i odznaczenia zarówno krajowe, jak i zagraniczne obrazują najlepiej jak wysokiej klasy jest specjalistą i autorytetem w dziedzinie chemii.

 

 Uroczyste wręczenie odznaczenia miało miejsce 03.09.2021r podczas Sesji Rady Miejskiej (link do Sesji znajdziesz tutaj