Gmina Brzostek

Dofinansowane w ramach RPO WP 2014-2020

Poprawa oraz rozwój usług infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu 

logo_RPO_WP_2014_2020

Beneficjent: Gmina Brzostek

Tytuł projektu: Poprawa oraz rozwój usług infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu

Celem głównym projektu jest:

poprawa dostępności i podniesienie jakości usług kulturalnych w Gminie Brzostek poprzez zwiększenie potencjału infrastrukturalnego instytucji kultury. 

Celami szczegółowymi projektu są:

 • wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze, w tym zindywidualizowanych; 

• zapewnienie właściwego komfortu osób korzystających z usług kulturalnych, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

• upowszechnienie dostępu do usług kulturalnych dla różnych grup wiekowych; 

• rozszerzenie oferty kulturalnej - wzrost liczby organizowanych zajęć, imprez, wydarzeń kulturalnych; 

• kreowanie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym, kształtowanie świadomości kulturowego związku mieszkańców z regionem; 

• zapewnienie ochrony i dostępu do zasobów historycznych jako atrakcji kulturalnych regionu, 

• podniesienie atrakcyjności turystycznej miejsca, wywarcie wpływu na rozwój lokalnej bazy turystycznej, 

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy zabytkowego budynku Magistratu znajdującego się w miejscowości Brzostek wraz z zakupem wyposażenia. 

W wyniku realizacji projektu skorzystają 184 osoby.

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscu należącym do dziedzictwa kulturalnego to 1895 osoby.

wartość projektu wynosi: 3 673 786,23 zł

wkład funduszy europejskich: 926 316,42 zł

www.mapadotacji.gov.pl