Gmina Brzostek

Dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

flaga-pl

 

Zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca – Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie zakłada rozbudowę odcinka drogi relacji Przeczyca –Skurowa o długości 714 mb z nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo wykonany zostanie kanał technologiczny wraz z branżą telekomunikacyjną.

Dofinansowanie: 3 681 795,00 zł

Całkowita wartość:  9 177 741,01 zł


 

flaga-pl

 

Zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I" realizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zakłada rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Brzostek - etap I wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, dla miejscowości: Brzostek, Bączałka, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Zawadka Brzostecka.

W etapie I zostanie wybudowanych 20 km sieci wodociągowej (wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną). 


Dofinansowanie: 6.614.817,96 PLN
udział własny na realizację Inwestycji:  348.148,31 PLN


 

flaga-pl 

 Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – etap I” realizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zakłada modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek poprzez przebudowę dróg publicznych i wewnętrznych w następujących miejscowościach: Bączałka, Bukowa, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna Dolna, Grudna Górna, Januszkowice, Kamienica Dolna, Kamienica Górna, Nawsie Brzosteckie, Przeczyca, Siedliska Bogusz, Skurowa, Smarżowa, Wola Brzostecka i Zawadka Brzostecka. W wyniku prac przebudowane zostanie ok. 11,8 km nawierzchni dróg.

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł

Całkowita wartość: 7 086 350,00 zł


  

flaga-pl 

Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – etap II” realizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zakłada modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek poprzez
przebudowę i remont dróg publicznych i wewnętrznych w następujących miejscowościach: Bączałka, Brzostek, Bukowa, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna Dolna, Grudna Górna, Januszkowice, Kamienica Górna, Klecie, Nawsie Brzosteckie, Siedliska Bogusz, Smarżowa. W wyniku prac przebudowane zostanie ok. 9,2 km nawierzchni.

Dofinansowanie: 4 050 000,00 zł

Całkowita wartość: 5 437 314,84 zł


 

łącznik ul. Gryglewskiego z ul. Okrągłą informacje o kwocie dofinansowania i całkowitym koszcie inwestycji

Opis projektu:

Projekt polega na budowie drogi gminnej  łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrągłą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. Grupa docelowa projektu to mieszkańcy gminy Brzostek. W ramach projektu powstanie droga, oświetlenie, chodnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą.