Gmina Brzostek

Dofinansowane z Funduszy Europejskich

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie 

Cel projektu:  Celem głównym projektu jest poprawa jakości oraz zapewnienie dostaw wody w miejscach, gdzie dotychczas nie było sieci wodociągowych

Beneficjent: Gmina Brzostek

  www.mapadotacji.gov.pl

 

 


Logotypy_kolor Gmina Brzostek w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 388 320,00 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkolenia oraz zabezpieczeń systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Okres realizacji projektu: do 30 września 2023 r.

cyfrowa_3