Gmina Brzostek

Dofinansowane w ramach PPOW na lata 2021-2025

Na działania służące Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na zadanie pn.: „integracyjny Piknik Rodzinny w Kleciach”, w miejscowości Klecie.

Pomoc finansowa w wysokości 5 809,00 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 została przyznana gminie Brzostek. W ramach zadania 10 mieszkańców sołectwa Klecie, przepracowało łącznie 28 godzin /udzielało się społecznie).

Partnerami przy projekcie byli: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, KGW Klecie, CKiCz w Brzostku, przy pomocy sołtysa wsi pana Andrzeja Woźniaka i radnego rady miejskiej Pana Piotra Wala.

Zakres zadania obejmował organizację Integracyjnego Pikniku Rodzinnego w celu integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej służącej zaspakajaniu potrzeb społecznych. Piknik odbył się w miejscowości Klecie przy współudziale partnerów. Największy wkład wniosło Koło Gospodyń Wiejskich z Kleci, które podjęło się przygotowania poczęstunku, w tym celu zostały zakupione odpowiednie produkty. KGW użyczyło własny sprzęt oraz wsparło przeprowadzenie konkursów. W ramach atrakcji zaplanowano: dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, animatorki, balony z helem,  konkursy, poczęstunek, pokaz pierwszej pomocy, pokaz OSP, pokaz ptaków. Ażeby zachęcić dzieci do udziału w 4 konkursach zakupione zostały  atrakcyjne nagrody, również pocieszenia. W ramach poczęstunku dla ok. 200 osób można bylo zasmakować: kiełbaski z grilla, frytek, popcornu, czekoladowego fondue.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej wsi Klecie. Celem którego była organizacja Integracyjnego Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Klecie. Zadanie spełnia główny cel Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, jakim jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej oraz zostało wpisane  w Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Klecie, jako zadanie drugie po priorytetowym.

Dzięki wdrożeniu tego zadania, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców wsi Klecie. Tym samym projekt przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także urozmaici spędzanie wolnego czasu. Praca własna mieszkańców w trakcie realizacji zadania przyczyni się do integracji i aktywizacji społeczeństwa. Mieszkańcy wsi Klecie będą mieli możliwość aktywnie współpracować z samorządem przy realizacji zadania.

Piknik będzie wspaniałą okazją do integracji i aktywizacji środowiska wiejskiego, ponieważ będzie imprezą, gdzie spotkają się wspólnie dzieci, rodzice i dziadkowie. Pozwoli na zacieśnienie więzi społecznych, powstanie pozytywnych relacji jak również przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości.

Zadanie zostało ujęte w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi przez członków Grupy Odnowy Wsi. Wynikło z dokonania analizy zasobów, analizy SWOT, potencjału rozwoju wsi. Zadanie wpisane zostało do krótkoterminowego programu odnowy wsi, zgodnie z hierarchią uzyskanych punktów, ocenione zostało na drugim miejscu. Realizacja projektu przyczyni się do budowania tożsamości lokalnej, podniesienia standardu życia. Natomiast w planie i programie odnowy wsi- Klecie na lata 2021- 2025 w rubryce A. Tożsamość wsi i jakości życia wiejskiego, kolumna Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?” w pkt 2.3 Organizacji imprez, uroczystości (dożynek, pikników) oraz w rubryce C Jakość  życia 1.Podniesienie poziomu integracji mieszkańców, kolumna Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?” w pkt 1.2 Organizacja festynów, pikników.

Zadanie zostało ujęte w Programie krótkoterminowym odnowy wsi- Klecie, jako zadanie drugie w kolejności. Otrzymało aż 20 pkt.! Jest ono niezwykle istotne dla mieszkańców, gdyż chcą się bardziej zintegrować.