Gmina Brzostek

Trasa rowerowa nr 3 „Mała pętla” cmentarze z I wojny światowej - trasa zielona

Opis ogólny: Szlak ten jest jednym z krótszych, łączna długość trasy to 7,5 km. Zwa - żywszy na długość i płaski teren jazdy, a nawet dużo łagodnych zjazdów jest bardzo łatwy. „Mała pętla” jest fragmentem czwartej trasy rowerowej tzw. „Dużej pętli”, z którą łączy się dwukrotnie. Tematem trasy są cmentarze z I wojny światowej, co może szczególnie zainteresować młodzież szkolną. Opis szczegółowy: Początek szlaku: Brzostek – tablica informacyjna przy ul. Mickiewicza naprzeciwko budynku „Starej Kasy” z lewej okazały budynek magistratu mieszczący Urząd Gminy. Wjeżdżamy w Rynek od strony północnej następnie skręcamy w lewo w ul. Szkolną jadąc łukiem w prawo pod górę i po 500 m dojedziemy do cmentarza parafialnego, gdzie na obrzeżu mamy trzy cmentarze:

1. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 223; mogiła zbiorowa o powierzchni 26 m 2 , otoczona rurami stalowymi na niskich, betonowych słupkach. Z przodu duży krzyż na betonowym cokole z inskrypcjami informującymi, ze pochowano tu 42 żołnierzy z 18, 21, 36 i 69 pułku piechoty armii austro-węgierskiej.

2. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 224; mogiła zbiorowa, podobnej konstrukcji do wcześniejszej (nr 223) o większej powierzchni (52 m2 ). Pochowano tu 97 żołnierzy z 18, 21, 36 i 69 pułku piechoty armii austro-węgierskiej.

3. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 225; duża mogiła zbiorowa projektu G. Rossmana. Obiekt na planie trapezu, o powierzchni 235 m 2 , otoczony metalowymi kratami na niskich kamiennych słupach. Wysoki, kamienny pomnik centralny z kutym krzyżem na szczycie i piękną płaskorzeźbą głowy Chrystusa w koronie cierniowej. Pochowano tu 65 żołnierzy austro-węgierskich i 97 rosyjskich. Następnie prowadząc rower główną aleją możemy zobaczyć zabytkowe groby, pomniki oraz kwatery żołnierzy z II wojny światowej. Pośrodku kaplica cmentarna opisywana w pierwszej trasie rowerowej. Po wyjściu tylną bramą kierujemy się w prawo do ul. Słonecznej. Według oznakowania szlak zielony skręca w prawo, gdzie przez pewien czas pokrywa się ze szlakiem czerwonym. Jedziemy przez około 200 m na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Węgierską, (do końca XVIII w. prowadził tędy szlak handlowy na Węgry) gdzie po przejechaniu 1200 m dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Połaczówka. Z lewej strony widać kamienny mur okalający kaplicę św. Leonarda i cmentarz:

4. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 220; cmentarz na planie prostokąta, otoczony kamiennym murem. Kuta brama wejściowa. Na mogiłach niskie, betonowe stele z krzyżami żeliwnymi czterech typów. Na powierzchni 825 m2 , pochowanych ponad 250 żołnierzy w 2 mogiłach zbiorowych i 188 pojedynczych. Po stromym zejściu z cmentarza (trasa zielona rozdziela się z trasą czerwoną) jedziemy na wprost ul. Połaczówka. Prawie cały czas mamy z „górki”. Po około 400 m skręcamy w lewo w ul. Łukasiewicza - to droga krajowa, bardzo ruchliwa stąd proponujemy jazdę chodnikiem, po 300 m skręcamy w prawo, za Domem Ludowym. Nasza trasa wiedzie drogą krętą raz w prawo raz w lewo z drogi asfaltowej przechodzi w drogę gruntową. Po przejechaniu 600 m (przed rzeką Wisłoką) za domem wolnostojącym z prawej jest cmentarz (można podejść tzw. ścieżką):

5. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 221; duża mogiła zbiorowa o powierzchni 50 m2 , otoczona parami stalowych rur na niskich betonowych słupkach. Z tyłu betonowy krzyż łaciński ze stalową glorią. Na podstawie tablica inskrypcyjna z napisem: „31 żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod Brzostkiem w maju 1915 r.” Wracamy do drogi krajowej, kierujemy się w lewo, nasza trasa łączy się z trasą czerwoną. Jedziemy wzdłuż ulicy chodnikiem po około 700 m skręcamy w lewo (punkt gastronomiczny: „Restauracja AMA”) jeśli wcześniej nie robiliśmy przerwy teraz możemy zjeść i odpocząć, następny punkt gastronomiczny w Brzostku w Rynku PIZZERIA. Ulicą Równie jedziemy około 1 km, z prawej podziwiamy panoramę Brzostku oraz wzgórze cmentarza parafialnego następnie łukiem w prawo i po zabudowaniach z prawej strony wyłoni się na cmentarz:

6. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 222; (ul. Równie) duża mogiła zbiorowa w podobnym stylu jak opisana wcześniej. Na ścianie czołowej krzyż łaciński ze stylizowaną koroną cierniową i tablica inskrypcyjna: „46 żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod Brzostkiem w maju 1915 r.” Powierzchnia 72 m2 . Jadąc dalej 400 m możemy nadal podziwiać panoramę Brzostku. Na krzyżówce skręcamy w prawo w ul. 20-go Czerwca (trasa zielona). Po przejechaniu 700 m na łuku w lewo (uwaga! bardzo niebezpieczny i mało widozakręt, trzymamy się blisko prawej strony jezdni) jedziemy pod lekkie wzniesienie następnie na skrzyżowaniu skręcamy w prawo ciągle jadąc pod górę zbliżamy się do centrum, jeszcze raz w prawo i po krótkim odcinku wjeżdżamy do Rynku.