Gmina Brzostek

Trasa rowerowa nr 1 „Doliną Gogołówki” - trasa granatowa

 

Opis ogólny: Proponowana trasa rowerowa liczy około 12 kilometrów, jest bardzo ciekawa i należy do łatwiejszych. Przebiega po terenie równym i nie ma tu stromych podjazdów. Trasa prowadzi w większości lokalnymi, lecz asfaltowanymi drogami o dobrej nawierzchni. Natomiast krótki przejazd drogą krajową można zrealizować chodnikiem. Przejeżdżając tą trasą można zwiedzić najstarsze obiekty sakralne w gminie Brzostek, cmentarze, dwory oraz osobliwości przyrody położone w dolinie potoku Gogołówka.

Opis szczegółowy: Wyruszamy spod tablicy informacyjnej Gminy Brzostek (ul. Mickiewicza), drogą krajową nr 73 w kierunku południowym. Dla bezpieczeństwa najlepiej przeprowadzić rower chodnikiem, dochodzimy do Rynku i po przeciwnej jego stronie widzimy okazały obiekt: 

 

1. Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Brzostku. To neoklasycystyczna świątynia z 1816 r., wzniesiona na fundamentach i kryptach XIV-wiecznego kościoła. Wewnątrz znajduje się cenny i zabytkowy, wykonany w stylu manierystycznym ołtarz św. Leonarda z początku XVII w. Na wieży dzwon z 1521 r., wokół kamienne ogrodzenie z XIX w. Po zwiedzeniu świątyni wychodzimy bramą wschodnią i udajemy się w prawo do widocznego na wzniesieniu cmentarza parafialnego (200 m). To najstarsza nekropolia w okolicy założona 200 lat temu. Mimo zniszczeń w czasie I i II wojny światowej zachowały się tu piękne pomniki nagrobne z końca XIX w. Na środku cmentarza znajduje się:

2. Kaplica św. Anny. Zbudowana w 1864 r. w stylu neogotyckim. Fundatorami byli Marian i Anna MysłowscyKościół w Brzostku, Kaplica Św. Jana w Brzostku, Dąb w Januszkowicach-pomnik przyrody, Kaplica Cmentarna pw. św. Ludwika herbu „Nałęcz” (herb wykuty w kamieniu na wsch. stronie kaplicy). Marian Mysłowski był burmistrzem i poczmistrzem brzosteckim, autorem „Dziejów miasta Brzostku” wydanych w 1871 r. Udajemy się dalej cmentarną aleją, a po opuszczeniu cmentarza dochodzimy do ul. Słonecznej; po czym skręcamy w lewo. Następnie jedziemy ok. 600 metrów lekkim podjazdem i po prawej stronie zobaczymy z drogi kolejny obiekt, do którego prowadzi stroma, asfaltowa droga (100 m), a to:

3. Pomnik Krzyż Jubileuszowy. Wzniesiony został w 2000 r., ma 10 m wysokości i 4 m rozpiętości ramion. Przedstawia dwoistą naturę Chrystusa: Boską – symbolizowana przez powierzchnię gładką oraz ludzką – przez chropowatą. To wzgórze jest doskonałym punktem widokowym: na dolinę Wisłoki i pasmo Liwocza. Dla bezpieczeństwa sprowadzamy rower ze stromego podjazdu tą samą drogą i skręcamy w prawo. Dalej ul. Słoneczną jedziemy początkowo w górę, a potem zjeżdżamy i po 1,6 km trasy mijamy granicę Brzostku, i jesteśmy w Opacionce. Potem po pokonaniu 1,5 km, dojeżdżamy do drogi prowadzącej z Kleci do Frysztaka, następnie skręcamy w prawo. Mijamy mostek na Gogołówce i znajdujemy się w Januszkowicach, po pokonaniu 500 m skręcamy w prawo obok tablicy Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie wąską uliczką dojeżdżamy do kaplicy cmentarnej:

4. Kaplica cmentarna pw. św. Ludwika z 1834 r.– przeniesiona z miejsca obecnego kościoła w 1984 r. Jej fundatorami byli dawni właściciele Januszkowic – Konstanty i Maria Fihauzerowie. Pierwotnie pełniła funkcję krypty grobowej. Następnie wracamy na drogę powiatową i już widzimy:

5. Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego w Januszkowicach. Parafia eregowana w 1967 r. (wydzielona z brzosteckiej), w pobliżu Stacje Drogi Krzyżowej umiejscowione w pozostałościach dworskiego parku.

6. Dwór w Januszkowicach. Ten okazały obiekt klasycystyczny z pocz. XIX w. zbudowany został na planie prostokąta na wysokich murowanych piwnicach. Posiada resztki okazałej galerii kolumnowej wzdłuż frontowej ściany zachodniej. Obecnie dwór jest opuszczony i zdewastowany, grozi zawaleniem, dlatego teren wokół został ogrodzony. Wracamy do znanej nam szosy, skręcamy w lewo i po przejechaniu 600 m widzimy po lewej stronie w odległości 100 m okazałe drzewo, to:

7. Pomnik przyrody, ponad 600-letni dąb (1004 cm obwodu). Według legendy w jego cieniu odpoczywała udając się na Węgry, królowa Jadwiga. Warto przejechać kilkadziesiąt metrów dalej i zobaczyć tajemnicze wzniesienie o nazwie Winna Góra. Ma ono kształt kopca i jest porośnięte lasem. Z tym wzgórzem związane są liczne legendy. Następnie wracamy do drogi, skręcamy w lewo i przejeżdżamy 2,5 km po płaskim terenie doliną Gogołówki, która płynie po prawej stronie między polami. Zbliżamy się w Kleciach do skrzyżowania z drogą krajową nr 73. Skręcamy w prawo, jedziemy chodnikiem i po 200 m skręcamy w lewo w uliczkę tuż przed szkołą średnią, po przebyciu 200 m widzimy rozległe stawy:

8. Stawy w Kleciach powstałe na wyrobiskach pożwirowych, wykorzystywane obecnie do celów rekreacyjnych. Z powrotem udajemy się do głównej szosy, skręcamy w lewo, wjeżdżamy na chodnik i kierujemy się w stronę Brzostku. Po przebyciu 500 m mijamy sklep spożywczy. W jego sąsiedztwie znajduje się kolejny obiekt:

9. Zespół dworski Pawłowskich. Od strony północnej zachowały się pozostałości po parku krajobrazowym wrazKaplica św. Leonarda, zespól dworski Pawłowskich w Kleciach, Kościół parafialny w Januszkowicach, stawy w Kleciach ze stawami. W środku dwór klasycystyczny z I poł. XIX w., prostokątny, parterowy, częściowo podpiwniczony, fasadą zwrócony na zachód. Obok pochodzące z tego okresu oficyna dworska, prostokątna, parterowa z mieszkalnym poddaszem. W pobliżu dawna gorzelnia oraz spichlerz, stodoły i stajnie. Wracamy do drogi nr 73, skręcamy w prawo i po przejechaniu około 300 m, przez most na Gogołówce, ponownie skręcamy w prawo w ul. Połaczówka - to już Brzostek. Krętą ulicą jedziemy 400 m lekko pod górkę. Jesteśmy na skrzyżowaniu i na wprost na niewielkim wzniesieniu widzimy kamienne schody, mur, bramę i wieżyczkę, to:

10. Kaplica św. Leonarda i cmentarz wojskowy. Neogotycka kaplica wzniesiona w 1890 r. w miejscu, gdzie stał niegdyś kościół  parafialny fundowany w XII w., słynący z kultu św. Leonarda. Wokół najstarsze przykościelne cmentarzysko, a obecnie cmentarz wojskowy nr 220 z I wojny światowej, zbudowany w 1916 r. wg projektu Glassner Matschako. Na pow. 825 m2 pochowano ponad 250 żołnierzy. Po zwiedzeniu tej pięknej nekropolii wracamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo, znajdujemy się na ul. Węgierskiej. Lekko po górę jedziemy ok. 1200 m, potem skręcamy w lewo w ul. Słoneczną, jedziemy prawie 600 m, mijamy znany nam kościół parafialny w Brzostku. Znajdujemy się na Rynku, po przekroczeniu ulicy na przejściu dla pieszych, podchodzimy do kaplicy:


11. Kaplica pw. św. Jana Nepomucena (Rynek), wzniesiona w 1816 r. Zbudowana z kamienia na rzucie prostokąta zamkniętego absydą. Fasada ozdobiona dwoma kolumnami, które wspierają wysunięty do przodu trójkątny fronton. Obok stara studnia miejska „u Jana” To ostatni zabytkowy obiekt na tej interesującej i łatwej trasie „Doliną Gogołówki”. Możemy jeśli jesteśmy zmęczeni i głodni odpocząć w „PIZZERII” punkt gastronomiczny tuż obok.