Gmina Brzostek
Powróć do: Strefa mieszkańca

Gospodarka odpadami

Numer konta na które należy dokonywać wpłaty za odpady komunalne:

 98 8589 0006 0080 0210 2020 0176     BSR O/BRZOSTEK

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być uiszczana w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku, u sołtysa lub na rachunek bankowy Gminy Brzostek

 

Obecnie stawka za gospodarowanie odpadami wynosi:

  • 17 zł za jedną osobę miesięcznie w przypadku nie posiadania kompostownika
  • 16 zł za jedną osobę w przypadku posiadania kompostownika

 

 Pliki do pobrania:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Format: docx, 16.47 kB
Uchała stwaka opłaty za odpady komunalne
Format: pdf, 62.88 kB
Oświadczenie do deklaracji za odpady komunalne
Format: pdf, 28.86 kB
Deklaracja za odpady komunalne
Format: pdf, 755.3 kB