Gmina Brzostek
Powróć do: Strefa mieszkańca

Gospodarka odpadami

Numer konta na które należy dokonywać wpłaty za odpady komunalne:

 98 8589 0006 0080 0210 2020 0176     BSR O/BRZOSTEK

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być uiszczana w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku, u sołtysa lub na rachunek bankowy Gminy Brzostek

 

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzostek na dzień 31.12.2020r.

 

  •  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZOSTKU Sp. z o.o.

Ul. SZKOTNIA 22

39-230 BRZOSTEK

NIP-8721412553 REGON-180927579

 

  •  TOI TOI POLSKA SP. ZO.O.

 UL. PŁOCHOCIŃSKA 29

 03-044 WARSZAWA

 NIP-1180042784 REGON-010336146