Gmina Brzostek

Nabór 2024 - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Trzy organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zapraszają do współudziału w realizacji projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 – edycja 2024”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

Projekt uzyskał dotację w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO). Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu jest: zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych 
i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W ramach projektu, w roku 2024, przeznaczymy 240 000,00 złotych na działania w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (nie starszych niż 60 miesięcy od dnia rejestracji w KRS) i grup nieformalnych 
z terenu województwa podkarpackiego, które przedstawią najlepszą ofertę w wybranej przez siebie ścieżce dotacyjnej:

  • „Oddolne inicjatywy mieszkańców”  (Ścieżka I),
  • „Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „Plan rozwoju organizacji” (Ścieżka II)
  • „Inicjatywy Animacyjne” (Ścieżka III),
  •  „Misja Specjalna”, której tematem przewodnim w 2024 r. jest „Sztuka Przetrwania” (Ścieżka IV).

 Szczegółowe informacje takie jak regulaminy, wzory wniosków, umów i sprawozdań będą publikowane 20 kwietnia 2024 r. na stronie projektu: www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl/

Dodatkowo, w ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostaną objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym oraz doradczym.

Nabór do Konkursu w roku 2024 rozpoczyna się z dniem 20 kwietnia i trwać będzie do 13 maja. Nabór odbędzie się w nowej formule. Od 2024 roku wniosek składa się z dwóch części:

Formularza wniosku (fiszki projektowej) określającej – dane wnioskodawcy, cel działania, obszar, rezultaty, budżet;
Krótkiego filmu - prezentującego wnioskodawcę oraz planowaną inicjatywę. Długość filmu to maksymalnie 3 minuty.
 

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

Osoby zainteresowane poznaniem szczegółów naszego konkursu zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. o godz. 17:30 w Placówce Wsparcia Dziennego Iskierka w Dębicy (ul. Orla 47, 39-200 Dębica)

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać telefonicznie w:

Fundacji Przestrzeń Lokalna - koordynator projektu Edyta Salnikow (tel. 667 048 313 e-mail: biuro@przestrzenlokalna.org.pl), powiaty - rzeszowski, m. Rzeszów, przemyski, m. Przemyśl, sanocki, jarosławski, lubaczowski, leski i bieszczadzki;

LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” - koordynator projektu Damian Zakrzewski (tel. 790 688 622 e-mail: nisko.fio@gmail.com), powiaty - niżański, leżajski, przeworski, stalowowolski, kolbuszowski, tarnobrzeski, łańcucki;

LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” - koordynator projektu Justyna Jacek (tel. 668 948 983, e-mail: justynajacekk@gmail.com), powiaty - dębicki, jasielski, krośnieński, m. Krosno, brzozowski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, mielecki.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności