Gmina Brzostek
Powróć do: Konsultacje społeczne

Uwagi do konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Brzostek informuje o rozpoczęciu konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brzostek na lata 2021-2030, które odbywają się w trybie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenie polityki rozwoju (tj. Dz.U. 2021.1057).

Projekt strategii zamieszczony jest na stronie Internetowej, pod adresem: https://brzostek.pl/uwagi-do-konsultacji-spolecznych.html (pliki do pobrania)

Mieszkańcy Gminy, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy uprawnieni są do składania uwag oraz sugestii dotyczących treści ogłoszonego dokumentu w terminie 35 dni od dnia jego publikacji, tj. nie później niż do dnia 27 stycznia 2023r. Uwagi złożone po upływie wskazanego terminu nie zostaną uwzględnione.

Uwagi oraz sugestie należy składać w formie pisemnej:

  1. na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, z dopiskiem „uwagi do projektu strategii”; lub
  2. elektronicznie na adres e-mail: konsutacje@brzostek.pl  w tytule zamieszczając informację „uwagi do projektu strategii.
  3. elektronicznie z wykorzystaniem kwestionariusza Internetowego zamieszczonego pod adresem:
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrvmYweC1JRsOuyIO0rONzBeIIEB4pMt0tdI-3TT74TsS0YQ/viewform

Dodatkowych informacji, związanych z procedurą tworzenia dokumentu, udziela wykonawca tj. BIA Consultor Rybka-Ciurzyńska-Ciurzyński Sp.j. tel. 600875044 e-mail: biuro@bia-consultor.pl.

Pliki do pobrania: