Gmina Brzostek
Powróć do: Transport publiczny

Sprawozdania

dotyczące zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 Gmina Brzostek przedstawia sprawozdanie zbiorcze za 2022 rok dotyczące zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Gmina Brzostek.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie za rok 2023
Format: docx, 14.58 kB
Sprawozdanie za rok 2022
Format: docx, 14.54 kB
Sprawozdanie za rok 2021
Format: docx, 14.59 kB