Gmina Brzostek
Powróć do: Referaty

Społeczno - Organizacyjny

Kierownik referatu: Lucyna Pruchnik - sekretarz Gminy

  14 680 30 14 Biuro nr 19

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska:

  • stanowisko sekretarka

Pracownik: Zofia Piłat-Lechowska

 TEL. 14 680 30 26 BIURO NR 17


 

  •  stanowisko d/s organizacyjnych

Pracownik: Ewelina Rogowska

  14 680 30 31


  • informatyk

Pracownik: Grzegorz Kudłacz, Łukasz Szynal

 14 680 30 33


 

  •  stanowisko d/s obsługi Rady Miejskiej

Pracownik: Marzena Sołtys

 14 680 30 02 


 

  •  stanowisko d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności

Pracownik: Teresa Gruszczyńska

  • stanowisko d/s społeczno-organizacyjnych

Pracownik: Anna Szwed

  14 680 30 08 Biuro nr 2 


 

  • stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Pracownik: Marta Dodolak

 14 680 30 19 BIURO NR 2


  • stanowiska pomocnicze i obsługi: sprzątaczka, goniec

Pelagia Surdel, Barbara Surdel, Edyta Halz, Zbigniew Skocz