Gmina Brzostek
Powróć do: Strefa mieszkańca

Punkt potwierdzający profil zaufany

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Brzostku funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

Punkt mieści się  w biurze nr 12 (Urząd Stanu Cywilnego)

Tel.: 14 680 30 27Punkt potwierdzający profil zaufany Urząd Miejski w Brzostku pokój nr 12 (USC) tel 146803027

   

Co to jest Profil zaufany ?

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji  (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

 

Jak to zrobić?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP dostępnym pod adresem

www.epuap.gov.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

 
Profil zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny)

 

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany np. Urząd Miejski w Brzostku.  Musimy się w tej sprawie udać do Urzędu Miejskiego w Brzostku (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.


Sposób działania profilu zaufanego

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.plwybiera usługę, którą chce zrealizować  (np. wysłać pismo do urządu),  wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek.  Profil zaufany jest ważny na 3 lata.