Gmina Brzostek
Powróć do: Partnerzy Gminy

Miasto Baturyn

Herb Baturyna

Baturyn to niewielkie miasto liczące ok. 3000 mieszkańców położone w rejonie bachmaczackim obwodu czernihowskiego nad rzeką Sejm dopływem Desny.  Zostało założone w 1625 roku i do 1686 roku znajdowało się w granicach Rzeczypospolitej. Lata świetności miasta przypadają na okres panowania hetmana Iwana Mazepy, który zawarł tajny sojusz z polskim monarchą Stanisławem Leszczyńskim oraz patronującym temu porozumieniu Karolem XII, królem Szwecji występując przeciwko Rosji. W wyniku wyprawy odwetowej carski dowódca Mienszykow zdobył i  zrównał miasto z ziemią, mordując jego obrońców i mieszkańców w tym kobiety i dzieci. Kilkanaście lat później Mienszykow w dowód uznania za zasługi wojenne otrzymał Baturyn i rozpoczął jego odbudowę. Ostatnim urzędującym w mieście hetmanem był Cyryl Rozumowski.  

 

O bogatej historii miasta świadczą zabytki takie jak:

  • Kościół Zmartwychwstania Pańskiego. Grób Cyryla Rozumowskiego. 1803 r.
  • Dzwonnica klasztoru Baturyn Krupitsky (XIX wiek).
  • Pomnik ofiar tragedii Baturyn z 1708 r. (Wzniesiony w 2004 r. na terenie Cytadeli Twierdzy Baturyn).

 

Trzy znajdujące się w mieście Baturyn zabytki: Pałac Rozumowskiego zrewitalizowany w 2009roku, Dom sędziego Wasyla Koczubeja zrewitalizowany w 2009 roku, Cytadela Twierdzy Baturyn

 

Porozumienie intencyjne pomiędzy Gminą Brzostek, a Mistem Baturyn łączące samorządy więzami współpracy, wymianą doświadczeń i wiedzy oraz łączących obie strony przyjaźnią polsko-ukraińską podpisane zostało w  17 maja 2019 roku w Pałacu Hetmana Rozumowskiego.
Rada Miejska w Brzostku podjęła jednogłośnie uchwałę w tej sprawie  na sesji w dniu 26 kwietnia 2019 roku.