Gmina Brzostek
Powróć do: Referaty

Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik referatu: Bartłomiej Skórski - Zastępca Burmistrza

 14 680 30 15

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska:

 •  stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego

    Pracownik: Justyna Podgórska

 

 Tutaj uzyskasz: 

 • decyzję o warunkach zabudowy
 • decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji dla terenu
 • opinię dotyczącą wstępnego podziału działki lub zagospodarowania przestrzennego terenu 

   14 680 30 04  BIURO NR 4


 

 •  stanowiska d/s inwestycji i remontów

    Pracownicy:   Patrycja Zegarowska, Rafał Niemiec,  Weronika Baran

 •  stanowisko d/s drogownictwa i oświetlenia ulicznego

    Pracownik: Stanisław Cholewiak

     14 680 30 13 Biuro nr 21


 

 •  stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

    Pracownik: Agnieszka Pacana

 •   stanowisko ds. zamówień publicznych


    Pracownik: Maria Krajewska

   14 680 30 28 Biuro nr 13 


 

 • stanowisko ds. promocji gminy

 

   Pracownik: Zofia Piłat-Lechowska

 

     14 680 30 26 BIURO NR 17