Gmina Brzostek
Powróć do: Referaty

Finansowy

kierownik referatu: Elżbieta Łukasik - Skarbnik Gminy

 14 680 30 17 biuro nr 15

 

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska: 

 • zastępca Skarbnika Gminy

Pracownik: Joanna Nowicka

 •  dwuosobowe stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej

Pracownicy: Ewa Myśliwiec, Angelika Zyguła 

 

  14 680 30 16 Biuro nr 16 


 

 •  dwuosobowe stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej i egzekucji

Pracownicy: Sylwia Winiarska, Marzena Bielańska

 •  dwuosobowe stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat

Pracownicy: Elżbieta Kudłacz, Ewa Kobak

Tutaj uzyskasz:

 • decyzję o wymiarze podatkowym w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości  oraz podatku leśnego
 • decyzję w sprawie łącznego wymiaru zobowiązania pieniężnego
 • zaświadczenie o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gruntów
 • zaświadczenie o użytkach rolnych
 • zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej Gminy Brzostek
 • ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego.
 • ulgę inwestycyjną w podatku rolnym
 • umorzenie zaległości podatkowych

 

 

  14 680 30 20 Biuro nr 1

  •  stanowisko pracy d/s płac, zasiłków i obsługi kasowej

Pracownik: Anna Kania

  14 680 30 23 Kasa