Gmina Brzostek

Wszczęcie postępowania na wyposażenie Sali Audiowizualnej w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku

Burmistrz Brzostku informuje o wszczęciu postępowania na wyposażenie Sali Audiowizualnej w budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania pn.: „Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 ze zm.), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Szczegóły postępowania dostępne są pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/179466

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności