Gmina Brzostek

Przejście na rzecz Mieszkańców prawa własności instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzostek

uczestniczący w Projekcie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” Nr RPPK.03.01.00-18-0057/17, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

            Gmina Brzostek uprzejmie informuje, że w dniu 4 lipca 2024 r. upływa okres trwałości Projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”.

            W związku z powyższym, na podstawie zapisów § 5 ust. 1 umów podpisanych przez Gminę z każdym z Mieszkańców uczestniczących w Projekcie, po upływie okresu trwałości Projektu własność instalacji zamontowanych na nieruchomościach Mieszkańców przechodzi na ich rzecz na mocy w/w umów. Tak więc od dnia 5.07.2024 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z własności instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych przechodzą na Mieszkańców.  Przejście prawa własności instalacji potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Strony.

            Wobec powyższego, zapraszamy Państwa do podpisania Protokołu przejścia prawa własności instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych w Urzędzie Miasta Brzostek w dniach od 05.07.2024 r. do 12.07.2024 r. w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Brzostku

Zbigniew Kowalski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności