Gmina Brzostek

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” uprzejmie informuje, że w okresie od 6 do 19 grudnia 2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202, dla obszaru gmin Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn.

Jest to ostatni nabór w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022, na który przeznaczono kwotę 39 668,07 EUR, tj. 158 672,28 zł, która umożliwi dofinansowanie jednego wniosku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonego naboru oraz bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów udziela Biuro Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”, Brzyska 11A, tel. (13) 441 03 38, strona internetowa www.lgdliwocz.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności