Gmina Brzostek
Powróć do: Strefa mieszkańca

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT  ( dodatek gazowy)

Kto może złożyć wniosek?

Refundacja podatku VAT od paliw gazowych przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane paliwem gazowym, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), do dnia  wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do tej ewidencji po raz pierwszy. 

UWAGA: wniosek składa wyłącznie osoba, która podpisała umowę na dostarczanie paliw gazowych ( tj. na dane tej osoby są wystawiane faktury za dostarczanie gazu do gospodarstwa domowego).

Jaka jest wysokość dodatku?

Wnioskodawcy przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie  paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Jakie jest kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku?

* 2100 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego,
* 1 500 zł – dla gospodarstw domowych wieloosobowych

dochód za rok 2021 (jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w terminie  od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.),

dochód za rok 2022 (jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w terminie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.) Dochód oblicza się na podstawie  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o dodatek gazowy należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. oraz dowód uiszczenia zapłaty za te fakturę.

Terminy przyjmowania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku gazowego można składać nie później niż do dnia 29 lutego  2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Kto realizuje zadanie w Gminie Brzostek ?

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku, 

ul. M.N. Mysłowskiego 7,

39-230 Brzostek 

 

godziny przyjęć:

poniedziałek 8:00-16:00,

wtorek-piątek 7:00-15.00

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 14 680 89 21.

Pliki do pobrania:

wniosek
Format: docx, 54.54 kB
Klauzula Informacyjna
Format: docx, 14.33 kB