Gmina Brzostek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o upływie terminu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że z dniem 15.09.2023 roku upływa termin dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 za III kwartał 2023 roku.

Wpłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku, u sołtysa lub na rachunek bankowy. 

98 8589 0006 0080 0210 2020 0176

BSR O/BRZOSTEK

Prosimy o terminowe regulowanie opłat.

W przypadku nieuregulowania należności, będą wysyłane upomnienia i doliczone koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności