Nowiny24     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda dla Brzostku     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 650-lecie_magnes
Dane urzęduGmina Brzostek
ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek
NIP: 872-22-23-191

Godziny otwarcia urzęduPoniedziałek: 8:00 do 16:00Wtorek - Piątek: 7:30 do 15:30
KontaktTel.: 14 68 03 026
E-mail: sekretariat@brzostek.pl

Konto bankoweBSR o/Brzostek:
59 8589 0006 0080 0210 2020 0005
Znajdujesz się w: Strona główna / Rewitalizacja
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rewitalizacja - Gmina Brzostek.

 

Pobierz PDF

Rewitalizacja

 

 - logotypy_pomoc_techniczna.png

Szanowni Mieszkańcy!

Dotyczy rozpoczęcia prac nad opracowaniem
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzostek na lata 2016-2020.

 

Burmistrz Gminy Brzostek informuje, iż Gmina Brzostek przystępuje do prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzostek na lata 2016-2020.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Analiza negatywnych zjawisk w szczególności w sferze społecznej oraz dopełniająco w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej, pozwoli wyznaczyć obszar zdegradowany Gminy Brzostek. Na podstawie analizy nasilenia negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji, cechujący się największym nasileniem negatywnych zjawisk.

Gminny Program Rewitalizacji diagnozuje problemy obszaru gminy oraz pozwala sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Przy opracowaniu programu rewitalizacji należy pamiętać, aby planowane działania realizowane były zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych.

Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmował czynności związane z diagnozą obecnego stanu gminy, oraz prace obejmujące m.in. zaproponowanie obszaru rewitalizacji oraz zadań do ich realizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Ważnym jest, aby dokument diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Istotnym jest, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych z zagadnieniami społecznymi, jak również ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. 

Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze gminy. Dzięki aktywności interesariuszy możliwa będzie rzetelna diagnoza gminy, pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, nie tylko na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Opinie mieszkańców pomogą określić problemy jak również lokalny potencjał gminy oraz możliwości i korzyści wynikające z przeprowadzenia rewitalizacji.

W związku z powyższym zachęcam do wyrażenia swojej opinii na temat obszarów w szczególności wymagających rewitalizacji, jak również do wskazania szczegółowych działań mających na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego.

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją. Do wypełnienia online TUTAJ. 

 

 - word.jpg     - pdf.jpg

 Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@intercharrette.eu lub złożyć na sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku

 

Przydatne linki:

http://www.forumrewitalizacji.pl/

http://www.pzr.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/przepis-na-rewitalizacje.pdf

http://irm.krakow.pl/pl/12-tomowa_rewitalizacja_miast_polskich.html

 

 

- logotypy_pomoc_techniczna.png

- skmbt_c454e17021013480_0001.jpg

Do pobrania:

  1. Zarządzenie
  2. zał. nr 1 LPR dla gminy Brzostek na lata 2016-2020
  3. zał. nr 2 Formularz konsultacyjny

 

- word.jpg

 

 

- logotypy_pomoc_techniczna.png

Konferencja podsumowująca LPR Gminy Brzostek na lata 2016-2020

Gmina Brzostek zakończyła opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzostek na lata 2016 – 2020. Dokument obejmuje diagnozę problemów, zagrożeń oraz działania jakie będą podejmowane w celu przeciwdziałania sytuacji kryzysowej.  LPR zostanie zaprezentowany mieszkańcom na konferencji podsumowywującej, która odbędzie się 28 marca 2017 r. w Sali Domu Kultury w Brzostku o godz. 12:00. Serdecznie zapraszamy.

Powstanie niniejszego dokumentu poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz interesariuszami wyznaczonego obszaru zdegradowanego. W ramach prac nad LPR wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej: spotkania informacyjne, badania ankietowe, internetowe konsultacje społeczne programu. Opracowany dokument zostanie przyjęty przez Radę Miejską, wówczas Lokalny Program Rewitalizacji stanie się oficjalnym dokumentem, umożliwiającym podmiotom lokalnym oraz samorządowi ubieganie się o fundusze unijne na realizację działań rewitalizacyjnych.

Realizacja w/w programu wpłynie na ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym także zwiększenie potencjału rozwojowego obszaru naszej gminy. Głównym założeniem jest wspieranie kompleksowych projektów, działań technicznych oraz renowacja zabudowy, w tym obiektów o szczególnym znaczeniu architektonicznym i historycznym – brzosteckiego rynku. Celem rewitalizacji jest umożliwienie tworzenia w obrębie obszarów zdegradowanych warunków lokalowych i infrastrukturalnych np. do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej. Inicjatywy rewitalizacyjne przekładają się na poprawę warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej, a w szerszej perspektywie mają na celu podniesienie konkurencyjności naszej gminy.

 

Schematyczna mapka obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: 

 - mapka_obszar_zdegradowany_i_rewitalizacji.png

Projekt pn. „Opracowanie LPR Brzostku – szansą na zmianę jego wizerunku i potrzeb”, dot. przygotowania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016 – 2020 realizowano przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dokument opracowała firma Instytut Strategii i Współpracy InterCHARRETTE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

 

Do pobrania:

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016-2020

- pdf.jpg

 

- logotypy_pomoc_techniczna.png

LPR Gminy Brzostek opracowany

Gmina Brzostek zakończyła opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2020. Dokument zawiera diagnozę problemów i zagrożeń oraz określa działania jakie będą podejmowane w celu przeciwdziałania sytuacji kryzysowej.  LPR został zaprezentowany mieszkańcom na konferencji podsumowującej, która odbyła się 28 marca 2017 r. w Domu Kultury w Brzostku.

Powstanie niniejszego dokumentu poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz interesariuszami wyznaczonego obszaru zdegradowanego. W ramach prac nad LPR wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej: spotkania informacyjne, badania ankietowe, internetowe konsultacje społeczne.

Realizacja programu wpłynie na ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym także zwiększenie potencjału rozwojowego obszaru naszej gminy. Głównym założeniem jest wspieranie kompleksowych projektów, działań technicznych oraz renowacja zabudowy (w szczególności obiektów o szczególnym znaczeniu architektonicznym i historycznym jak np. brzostecki rynek). Inicjatywy rewitalizacyjne przekładają się na poprawę warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej oraz mają na celu podniesienie konkurencyjności gminy.

Projekt pn. „Opracowanie LPR Brzostku – szansą na zmianę jego wizerunku i potrzeb” dot. przygotowania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016 – 2020 realizowano przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dokument opracowała firma Instytut Strategii i Współpracy InterCHARRETTE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

- pdf.jpg

 

- 27.04.2017_publiczny_wglad.jpg

 

AKTUALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2016-2020

Informujemy, iż w związku z koniecznością dostosowania zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016-2020 do wymogów Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 kwietnia  2017 r.  konieczna była aktualizacja zapisów ww. dokumentu. Ostateczna wersja, która będzie procedowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Brzostku w dniu 22 czerwca br. znajduje się w załączeniu. 

 

Załącznik:

LPR Gminy Brzostek

 - pdf.jpg

 

A.Z.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Polityka prywatności  | Kontakt
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.
x